Jazykové služby

Nabízím klientům širokou škálu služeb v angličtině v oblasti kulturního dědictví, včetně překladů, korektur a korektur pro tisky. Těším se na spolupráci s Vámi!

Specializované překlady do anglického jazyka

Překlady z češtiny do angličtiny jsou nabízeny pro knihy, průvodce, katalogy, výstavy, články, abstrakty, souhrny, žádosti o granty, materiály pro konference, internetové stránky, mapy atd. , v oborech archeologie, památkové péče, muzeologie, archivnictví, historie, historie umění a pomocných věd historických.

Překlady jsou přijímány a vraceny buď vytištěné na papírech, či v podobě počítačových souborů ve Word for Windows (.doc/.docx), OpenDocument (.odt) nebo RTF textovém formátu. Hotové zakázky jsou doručeny osobně, e-mailem nebo doporučenou poštou.

Základem pro tyto sazby je normostrana (NS) cílového textu podle praxe v Evropské unii, tj. 1500 znaků bez mezer. Běžný časový limit pro vypracovaní překladu je šest NS překladu za jeden pracovní den. Den převzetí výchozího textu od objednavatele a den odevzdání překladu objednavateli se nepovažují za pracovní dny. Sazba zahrnuje autorské korektury překladu.

Překlady:

Základní sazba:       430 Kč/NS
         
Příplatky:   rychlostní příplatek (>6 NS/den)   +50%
    expresní příplatek (do 24h / přes víkend)   +100%
    stylistická úprava (veřejné projevy apod.)   +20%
    texty o více než 10% delší než bylo domluveno   +10%
         
Slevy:   Pro smluvní klienty, texty nad 50NS   -10%

Korektury anglického jazyka

Korektury anglického jazyka rodilým mluvčím, včetně detailního vysvětlení provedených změn na přání, jsou nabízeny ve stejných oblastech, jako překlady. Sazby za korektury se týkají textu překladu vypracovaného jiným překladatelem, příp. autorem.

Překlady jsou přijímány a vraceny v podobě počítačových souborů ve Word for Windows (.doc/.docx), OpenDocument (.odt) nebo RTF textovém formátu. Hotové zakázky jsou doručeny e-mailem.

Korektury

Základní sazba:       130 Kč/NS
         
Příplatky:   redakční úprava přeloženého textu*   +20-50%
    rychlostní příplatek (>18 NS/den)   +50%
    expresní příplatek (do 24h / přes víkend)   +100%

* rozsáhlejší změny, např. úprava celých vět, oprava základní terminologie

Překlady jsou přijímány a vraceny buď vytištěné na papírech, či v podobě počítačových souborů ve Word pro Windows, WordPerfect nebo RTF textovém formátu. Hotové zakázky jsou doručeny osobně, e-mailem nebo doporučenou poštou.

Korektura nátisků

Korektury nátisků v anglickém jazyce jsou nabízeny ve stejných oblastech, jako překlady. Nátisky jsou přijímány buď vytištěné na papírech, či v podobě počítačových souborů Adobe Acrobat PDF. Korektury mohou být provedeny přímo v textu na papírech nebo formou zvlaštního seznamu.

Korektura nátisků

Základní sazba:       40 Kč/stranu
         
Příplatky:   rychlostní příplatek (>30 stran/den)   +50%
    expresní příplatek (do 24h / přes víkend)   +100%