Intro / Úvod

Welcome to Skriptorium.Info, the home page of Alastair Millar. Here you will find an introduction to my professional translation services, as well as original glossaries for Czech-English translators, resources for those interested in Central European history, some personal writing projects and a blog.

Vítejte na Skriptorium.info, osobní stránce Alastaira Millara. Nachází se zde úvod do mých profesionálních překladatelských služeb, stejně tak jako vlastní slovníčky pro překladatele z češtiny do angličtiny, zdroje pro ty z vás, kteří se zajímají o historii střední Evropy, některé z mých děl (literárních i jiných) a můj blog.

I am a Briton who studied Architecture before graduating with a first class degree in Archaeology from the University of London (Institute of Archaeology, UCL), who has worked in the Czech Republic and former Czechoslovakia since 1991, and been a permanent resident since 1994. I have experience in archaeology, monument care, the environmental sector, marketing and international business in the UK and Central Europe, and apply my knowledge in these fields to provide specialist translation services.

Jsem brit, který studoval Architekturu a poté absolvoval s vyznamenáním obor Archeologie na univerzitě v Londýně (Institut Archeologie, University of London). Pracuji v České republice (tehdy Československu) od r. 1991 a od roku 1994 mám zde i trvalý pobyt. Mám zkušenosti s archeologickou prací v terénu, marketingem, mezinárodním obchodem a v oblastech památkové péče a životního prostředí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Velké Británii. Tyto získané zkušenosti použivám při poskytovnání specializovaných překladatelských a jazykových služeb.